Acadia Realty Trust (AKR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 15 872 0 17 468 18 873 18 422
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 011 380 2 073 050 1 811 440 1 948 670 1 798 420
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $15 872K) ÷ $2 011 380K
= 0,01


Analiza porównawcza

2022