Acadia Realty Trust (AKR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 233 117 225 070 220 796 229 910 246 081
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 011 380 2 073 050 1 811 440 1 948 670 1 798 420
Wskaźnik płynności bieżącej 0,12 0,11 0,12 0,12 0,14

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $233 117K ÷ $2 011 380K
= 0,12


Analiza porównawcza

2022