Acadia Realty Trust (AKR)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 326 290 292 497 255 484 295 327 262 213
Należności w tys. USD 74 560 43 625 66 226 78 396 92 167
Rotacja należności 4,38 6,70 3,86 3,77 2,84

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $326 290K ÷ $74 560K
= 4,38


Analiza porównawcza

2022