Acadia Realty Trust (AKR)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 326 290 292 497 255 484 295 327 262 213
Working capital w tys. USD -1 778 263 -1 847 980 -1 590 644 -1 718 760 -1 552 339
Rotacja kapitału pracującego

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $326 290K ÷ $-1 778 263K
= —


Analiza porównawcza

2022