Acadia Realty Trust (AKR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 326 290 292 497 255 484 295 327 262 213
Property, plant and equipment w tys. USD 3 527 870 3 423 150 3 507 490 3 609 320 3 281 150
Rotacja aktywów trwałych 0,09 0,09 0,07 0,08 0,08

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $326 290K ÷ $3 527 870K
= 0,09


Analiza porównawcza

2022