Acadia Realty Trust (AKR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 326 290 292 497 255 484 295 327 262 213
Aktywa razem w tys. USD 4 302 580 4 261 750 4 186 880 4 309 110 3 958 780
Rotacja aktywów razem 0,08 0,07 0,06 0,07 0,07

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $326 290K ÷ $4 302 580K
= 0,08


Analiza porównawcza

2022