Assurant Inc (AIZ)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
EBIT w tys. USD 783 000 653 100 554 500 333 500 444 500
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 5 489 700 5 951 400 5 652 800 5 109 100 4 270 600
Zwrot z kapitału całkowitego 14,26% 10,97% 9,81% 6,53% 10,41%

2021 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $783 000K ÷ ($0K + $5 489 700K)
= 14,26%