Assurant Inc (AIZ)

ROE

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 1 367 700 423 100 363 900 236 800 519 600
Kapitał własny w tys. USD 5 489 700 5 951 400 5 652 800 5 109 100 4 270 600
ROE 24,91% 7,11% 6,44% 4,63% 12,17%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $1 367 700K ÷ $5 489 700K
= 24,91%