Assurant Inc (AIZ)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 276 600 1 367 700 423 100 363 900 236 800
Aktywa razem w tys. USD 33 123 800 33 911 500 44 649 900 44 291 200 41 089 300
ROA 0,84% 4,03% 0,95% 0,82% 0,58%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $276 600K ÷ $33 123 800K
= 0,84%