Assurant Inc (AIZ)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 7 296 800 7 408 500 8 027 600 8 477 200 9 032 900 7 778 500 7 795 400 15 054 800
Należności w tys. USD 9 850 700 8 471 700 8 335 800 8 121 400 8 837 800 8 402 400 8 452 300 11 396 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 29 146 800 27 269 000 26 964 500 28 361 300 27 880 400 27 601 500 38 585 000 38 617 400
Wskaźnik płynności szybkiej 0,59 0,58 0,61 0,59 0,64 0,59 0,42 0,68

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $7 296 800K + $9 850 700K) ÷ $29 146 800K
= 0,59