Assurant Inc (AIZ)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 8 477 200 15 054 800 13 883 400 12 769 800 10 988 700
Należności w tys. USD 8 121 400 11 396 300 11 286 200 10 845 800 11 153 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 28 361 300 38 617 400 36 845 700 34 503 200 26 988 100
Wskaźnik płynności szybkiej 0,59 0,68 0,68 0,68 0,82

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $8 477 200K + $8 121 400K) ÷ $28 361 300K
= 0,59