Assurant Inc (AIZ)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 7 314 000 7 296 800 7 408 500 8 027 600 8 477 200 9 032 900 7 778 500 7 795 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 28 895 100 29 146 800 27 269 000 26 964 500 28 361 300 27 880 400 27 601 500 38 585 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,25 0,25 0,27 0,30 0,30 0,32 0,28 0,20

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $7 314 000K) ÷ $28 895 100K
= 0,25