Assurant Inc (AIZ)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 7 314 000 8 477 200 15 054 800 13 883 400 12 769 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 28 895 100 28 361 300 38 617 400 36 845 700 34 503 200
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,25 0,30 0,39 0,38 0,37

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $7 314 000K) ÷ $28 895 100K
= 0,25