Assurant Inc (AIZ)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 18 558 600 19 984 700 31 622 300 29 691 400 27 238 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 28 895 100 28 361 300 38 617 400 36 845 700 34 503 200
Wskaźnik płynności bieżącej 0,64 0,70 0,82 0,81 0,79

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $18 558 600K ÷ $28 895 100K
= 0,64