Assurant Inc (AIZ)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 10 193 000 10 187 600 10 094 800 10 086 800 8 057 600
Property, plant and equipment w tys. USD 645 100 561 400 493 300 433 700 392 500
Rotacja aktywów trwałych 15,80 18,15 20,46 23,26 20,53

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $10 193 000K ÷ $645 100K
= 15,80