Assurant Inc (AIZ)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 10 187 600 10 094 800 10 086 800 8 057 600 6 415 000
Aktywa razem w tys. USD 33 911 500 44 649 900 44 291 200 41 089 300 31 843 000
Rotacja aktywów razem 0,30 0,23 0,23 0,20 0,20

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $10 187 600K ÷ $33 911 500K
= 0,30