Apartment Income REIT Corp (AIRC)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 641 630 3 743 290 4 243 000 4 505 590 4 075 660
Aktywa razem w tys. USD 6 551 880 6 440 360 6 229 280 6 828 740 6 190 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,56 0,58 0,68 0,66 0,66

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $3 641 630K ÷ $6 551 880K
= 0,56


Analiza porównawcza

2022