Apartment Income REIT Corp (AIRC)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 903 642 447 124 -104 329 466 144 656 597
Kapitał własny w tys. USD 2 156 420 1 813 020 1 306 850 1 780 650 1 699 420
ROE 41,90% 24,66% -7,98% 26,18% 38,64%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $903 642K ÷ $2 156 420K
= 41,90%


Analiza porównawcza

2022