Apartment Income REIT Corp (AIRC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 95 797 67 320 44 214 142 902 36 858
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 337 800 418 483 400 035 121 894
Należności w tys. USD 0 534 127 555 585 20 949 16 376
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 513 805 592 774 598 736 360 574 249 407
Wskaźnik płynności szybkiej 0,19 1,58 1,70 1,56 0,70

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($95 797K + $0K + $0K) ÷ $513 805K
= 0,19


Analiza porównawcza

2022