Apartment Income REIT Corp (AIRC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 301 405 964 688 1 047 550 598 686 253 258
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 513 805 592 774 598 736 360 574 249 407
Wskaźnik płynności bieżącej 0,59 1,63 1,75 1,66 1,02

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $301 405K ÷ $513 805K
= 0,59


Analiza porównawcza

2022