Apartment Income REIT Corp (AIRC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 773 723 740 853 719 556 914 294 972 410
Property, plant and equipment w tys. USD 5 626 510 4 600 290 5 019 890 6 045 060 5 741 780
Rotacja aktywów trwałych 0,14 0,16 0,14 0,15 0,17

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $773 723K ÷ $5 626 510K
= 0,14


Analiza porównawcza

2022