Apartment Income REIT Corp (AIRC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 773 723 740 853 719 556 914 294 972 410
Aktywa razem w tys. USD 6 551 880 6 440 360 6 229 280 6 828 740 6 190 000
Rotacja aktywów razem 0,12 0,12 0,12 0,13 0,16

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $773 723K ÷ $6 551 880K
= 0,12


Analiza porównawcza

2022