Armada Hoffler Properties Inc (AHH)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 114 740 963 716 981 799 968 440 694 239
Aktywa razem w tys. USD 2 242 310 1 938 060 1 916 970 1 804 900 1 265 380
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,50 0,50 0,51 0,54 0,55

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 114 740K ÷ $2 242 310K
= 0,50


Analiza porównawcza

2022