Armada Hoffler Properties Inc (AHH)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 63 342 22 447 42 097 42 910 32 395
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 114 740 963 716 981 799 968 440 694 239
Kapitał własny w tys. USD 647 450 555 352 523 199 408 577 273 871
Zwrot z kapitału całkowitego 3,59% 1,48% 2,80% 3,12% 3,35%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $63 342K ÷ ($1 114 740K + $647 450K)
= 3,59%


Analiza porównawcza

2022