Armada Hoffler Properties Inc (AHH)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 48 139 35 247 40 998 39 232 21 254
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 85 705 46 170 43 462 33 150 27 353
Należności w tys. USD 246 047 173 870 202 426 219 202 173 853
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 173 463 143 620 121 090 118 236 102 575
Wskaźnik płynności szybkiej 2,19 1,78 2,37 2,47 2,17

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($48 139K + $85 705K + $246 047K) ÷ $173 463K
= 2,19


Analiza porównawcza

2022