Armada Hoffler Properties Inc (AHH)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 48 139 35 247 40 998 39 232 21 254
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 85 705 46 170 43 462 33 150 27 353
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 173 463 143 620 121 090 118 236 102 575
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,77 0,57 0,70 0,61 0,47

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($48 139K + $85 705K) ÷ $173 463K
= 0,77


Analiza porównawcza

2022