Armada Hoffler Properties Inc (AHH)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 383 617 260 483 296 318 295 931 225 257
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 173 463 143 620 121 090 118 236 102 575
Wskaźnik płynności bieżącej 2,21 1,81 2,45 2,50 2,20

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $383 617K ÷ $173 463K
= 2,21


Analiza porównawcza

2022