Armada Hoffler Properties Inc (AHH)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 454 153 284 076 383 634 257 198 193 317
Property, plant and equipment w tys. USD 1 613 610 1 451 620 1 503 950 1 381 590 987 811
Rotacja aktywów trwałych 0,28 0,20 0,26 0,19 0,20

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $454 153K ÷ $1 613 610K
= 0,28


Analiza porównawcza

2022