Armada Hoffler Properties Inc (AHH)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 454 153 284 076 383 634 257 198 193 317
Aktywa razem w tys. USD 2 242 310 1 938 060 1 916 970 1 804 900 1 265 380
Rotacja aktywów razem 0,20 0,15 0,20 0,14 0,15

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $454 153K ÷ $2 242 310K
= 0,20


Analiza porównawcza

2022