American Equity Investment Life Holding Co (AEL)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 1 546 460 602 747 815 961 315 565 565 742
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 3 169 220 6 323 130 6 574 720 4 570 120 2 399 100
Zwrot z kapitału całkowitego 48,80% 9,53% 12,41% 6,90% 23,58%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $1 546 460K ÷ ($0K + $3 169 220K)
= 48,80%


Analiza porównawcza

2022