American Equity Investment Life Holding Co (AEL)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD -806 141 602 747 815 961 315 565 -823 749
Aktywa razem w tys. USD 73 926 100 78 349 100 71 389 700 69 696 600 61 625 600
Operacyjny ROA -1,09% 0,77% 1,14% 0,45% -1,34%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $-806 141K ÷ $73 926 100K
= -1,09%


Analiza porównawcza

2022