American Equity Investment Life Holding Co (AEL)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 1 415 500 3 689 470 2 424 650 3 464 340 1 547 100
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 415 500 3 689 470 2 424 650 3 464 340 1 547 100
Marża zysku ze sprzedaży brutto 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 415 500K ÷ $1 415 500K
= 100,00%


Analiza porównawcza

2022