American Equity Investment Life Holding Co (AEL)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 1 177 270 430 317 637 945 246 090 458 016
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 415 500 3 689 470 2 424 650 3 464 340 1 547 100
Marża zysku netto 83,17% 11,66% 26,31% 7,10% 29,60%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 177 270K ÷ $1 415 500K
= 83,17%


Analiza porównawcza

2022