American Equity Investment Life Holding Co (AEL)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 1 546 460 602 747 815 961 315 565 565 742
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 415 500 3 689 470 2 424 650 3 464 340 1 547 100
Marża zysku brutto 109,25% 16,34% 33,65% 9,11% 36,57%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 546 460K ÷ $1 415 500K
= 109,25%


Analiza porównawcza

2022