American Equity Investment Life Holding Co (AEL)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 57 465 400 57 000 300 60 675 900 56 832 600 59 782 300 63 968 300 65 530 300 58 287 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 63 599 900 62 848 000 62 501 800 62 276 900 63 378 500 64 731 200 66 279 300 65 614 100
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,90 0,91 0,97 0,91 0,94 0,99 0,99 0,89

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $57 465 400K) ÷ $63 599 900K
= 0,90


Analiza porównawcza

2023/Q2