American Equity Investment Life Holding Co (AEL)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 60 675 900 65 530 300 56 011 800 60 983 300 54 423 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 62 501 800 66 279 300 62 582 900 62 802 900 58 723 700
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,97 0,99 0,90 0,97 0,93

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $60 675 900K) ÷ $62 501 800K
= 0,97


Analiza porównawcza

2022