American Equity Investment Life Holding Co (AEL)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 67 028 200 69 600 100 65 346 000 67 433 400 71 803 200 75 893 800 75 674 100 71 510 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 62 848 000 62 501 800 62 276 900 63 378 500 64 731 200 66 279 300 65 614 100 65 363 800
Wskaźnik płynności bieżącej 1,07 1,11 1,05 1,06 1,11 1,15 1,15 1,09

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $67 028 200K ÷ $62 848 000K
= 1,07


Analiza porównawcza

2023/Q1