American Equity Investment Life Holding Co (AEL)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 69 600 100 75 893 800 69 273 700 66 725 500 57 737 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 62 501 800 66 279 300 62 582 900 62 802 900 58 723 700
Wskaźnik płynności bieżącej 1,11 1,15 1,11 1,06 0,98

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $69 600 100K ÷ $62 501 800K
= 1,11


Analiza porównawcza

2022