American Equity Investment Life Holding Co (AEL)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 1 930 250 1 415 500 1 862 607 1 913 317 2 870 472 3 689 470 3 569 393 3 847 856
Aktywa razem w tys. USD 74 495 700 73 926 100 70 185 000 71 663 300 74 899 300 78 349 100 78 318 000 73 882 300
Rotacja aktywów razem 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05

2023/Q1 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $1 930 250K ÷ $74 495 700K
= 0,03


Analiza porównawcza

2023/Q1