American Equity Investment Life Holding Co (AEL)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 415 500 3 689 470 2 424 650 3 464 340 1 547 100
Aktywa razem w tys. USD 73 926 100 78 349 100 71 389 700 69 696 600 61 625 600
Rotacja aktywów razem 0,02 0,05 0,03 0,05 0,03

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 415 500K ÷ $73 926 100K
= 0,02


Analiza porównawcza

2022