Atlas Air Worldwide Holdings Inc. (AAWW)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 763 314 465 499 606 567 730 349 910 965 773 911 750 161 703 777
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 97 269 96 265 97 057 93 910 99 100 88 330 97 906 102 665
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 171 280 1 157 410 1 149 000 1 401 470 1 420 060 1 444 240 1 319 600 1 074 580
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,73 0,49 0,61 0,59 0,71 0,60 0,64 0,75

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($763 314K + $97 269K) ÷ $1 171 280K
= 0,73


Analiza porównawcza

2022/Q4

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Atlas Air Worldwide Holdings Inc.
AAWW
0,73
Forward Air Corp.
FWRD
0,49
GXO Logistics Inc
GXO
0,31
Hub Group, Inc.
HUBG
0,49