Atlas Air Worldwide Holdings Inc. (AAWW)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 763 314 910 965 845 589 103 908 237 125
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 97 269 99 100 95 919 228 103 112 146
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 171 280 1 420 060 1 147 190 1 099 160 817 733
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,73 0,71 0,82 0,30 0,43

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($763 314K + $97 269K) ÷ $1 171 280K
= 0,73


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Atlas Air Worldwide Holdings Inc.
AAWW
0,73
Forward Air Corp.
FWRD
0,49
GXO Logistics Inc
GXO
0,31
Hub Group, Inc.
HUBG
0,49