American Assets Trust Inc (AAT)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 43 506 28 376 27 660 45 718 19 686
Kapitał własny w tys. USD 1 221 260 1 238 960 1 271 440 1 313 920 802 977
ROE 3,56% 2,29% 2,18% 3,48% 2,45%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $43 506K ÷ $1 221 260K
= 3,56%


Analiza porównawcza

2022