American Assets Trust Inc (AAT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 49 571 63 431 60 750 73 573 279 048 171 923 368 266 380 434
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 10 573 0 0 0 19 462 9 406 14 022 8 721
Należności w tys. USD 95 040 96 941 94 797 93 427 180 338 87 790 84 256 82 721
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 105 604 99 794 90 965 90 041 209 558 113 796 102 642 96 010
Wskaźnik płynności szybkiej 1,47 1,61 1,71 1,85 2,29 2,36 4,55 4,91

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($49 571K + $10 573K + $95 040K) ÷ $105 604K
= 1,47


Analiza porównawcza

2022/Q4