American Assets Trust Inc (AAT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 84 709 87 328 49 571 63 431 60 750 73 573 139 524 171 923
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 10 573 0 0 0 9 731 9 406
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 90 811 93 213 105 604 99 794 90 965 90 041 104 779 113 796
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,93 0,94 0,57 0,64 0,67 0,82 1,42 1,59

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($84 709K + $0K) ÷ $90 811K
= 0,93


Analiza porównawcza

2023/Q2