American Assets Trust Inc (AAT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 49 571 279 048 137 333 99 303 47 956
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 10 573 19 462 9 696 9 828 7 430
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 105 604 209 558 102 966 106 109 77 498
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,57 1,42 1,43 1,03 0,71

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($49 571K + $10 573K) ÷ $105 604K
= 0,57


Analiza porównawcza

2022