American Assets Trust Inc (AAT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 155 184 478 848 228 159 183 466 113 806
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 105 604 209 558 102 966 106 109 77 498
Wskaźnik płynności bieżącej 1,47 2,29 2,22 1,73 1,47

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $155 184K ÷ $105 604K
= 1,47


Analiza porównawcza

2022