American Assets Trust Inc (AAT)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 422 648 751 656 344 573 366 741 330 867
Property, plant and equipment w tys. USD 2 734 560 5 363 960 2 492 730 2 523 480 2 039 850
Rotacja aktywów trwałych 0,15 0,14 0,14 0,15 0,16

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $422 648K ÷ $2 734 560K
= 0,15


Analiza porównawcza

2022