American Assets Trust Inc (AAT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 751 656 344 573 366 741 330 867 314 983
Aktywa razem w tys. USD 6 035 850 2 817 310 2 790 330 2 198 250 2 259 860
Rotacja aktywów razem 0,12 0,12 0,13 0,15 0,14

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $751 656K ÷ $6 035 850K
= 0,12


Analiza porównawcza

2021